en / sk

Rímske kúpele Dudince

Poloha Dudince Klient Sukromný Rok 2013 Úžitková plocha 8654 m² Plocha pozemku 40991 m²

Navrhovaný kúpeľno-relaxačný komplex má potenciál vniesť do kúpeľov Dudince zásadne novú kvalitu a preto za kľúčové považujeme začlenenie nášho objektu do kúpelného prostredia, čiže jeho napojenie na os hlavnej kúpelnej promenády. Za týmto účelom navrhujeme rozšírenie promenády s architektonickým prvkom prevzatým z urbanizmu rozvinutých kúpeľných miest - kolonádou, ktorá sa bude kľukatiť pomedzi prírodné prvky dudinských travertínov.

Sústavu travertínových bazénikov považujeme za natoľko dôležitú časť miestneho koloritu, že ju nezačleňujeme do privátnych zón komplexu, ale ponechávame voľne prístupnú z kúpeľnej promenády. Opačný prístup sme zaujali v prípade travertínového kopca, ktorý celý obnažujeme a transformujeme na prírodné wellness pre návštevníkov komplexu. 

    Organické krivky kolonády krúžiacej okolo travertínového kopca a jám definujú architektonické tvarovanie celého objektu, jednopodlažnej podnože aj troch z nej vyrastajúcich oblých hmôt. Koncept je založený na horizontalite a ukľudňujúcom pôsobení čistých plynulých línií, ktoré sú lokálne oživované grafikou používajúcou zalomené tvary. Horizontálne hmotové členenie stavby má efekt maskovania veľkého stavebného objemu v relatívne stiesnenom prostredí (z toho istého dôvodu je poschodie rozdelené do troch menších, pôdorysne voči markíze prízemia ustupujúcich hmôt) .

    Jadrom dispozície je vstupné kruhové foyer, ku ktorému sú vejárovito priraďované jednotlivé zóny. Návštevník tak ľahko získa prehľad o usporiadaní komplexu, priamo z foyer môže sledovať dianie v bazénových halách. V súlade so zadaním sú navrhnuté tieto zóny: v nadväznosti na vstupné priestory a kolonádu pás malých obchodíkov a cafetérií, kongresová zóna s reštauráciou na poschodí, balneoterapeutická a beauty zóna (so samostatným vstupom) a samotná bazénovo-relaxačná zóna so spoločným vstupom a šatňami pre viacero oddelení, ktoré je možné využívať aj segregovane - plavecký bazén, hala s relaxačnými bazénmi a atrakciami, v.i.p. zóna, baby zóna, saunový svet, fitness, vonkajší prírodný wellness.