en / sk

Vinársky závod In Vino

Poloha Anapa, Rusko Klient Súkromný Rok 2010 Úžitková plocha 7 368 m2 Autori Matúš Janota, Richard Kastel, Peter Kopecký, Martin Hörmann, Marek Šebestyén Status Realizačný projekt

Vinársky závod je rozdelený na dve časti, ktoré majú rozdielnu funkciu, požiadavky na vnútorné prostredie, požiadavky na estetiku a z toho vyplýva rozdielne konštrukčné a materiálové riešenie. Obe časti sú z priestoru pohybu návštevníka viditeľné, do bezprostredného kontaktu s výrobnou časťou sa však návštevník nedostane.  Závod má  tri nástupy. Návštevnícky nástup určený pre turistov ale aj obchodných partnerov vedie cez recepciu. Z recepcie sú prístupné degustačné priestory, obchod, prehliadková trasa aj administratívna časť. Obchod a degustačné priestory sú prístupné aj priamo z terasy. Nástup cez pracovný dvor vytvára centrálny pracovný prístup pre všetky potreby, ktoré bude závod potrebovať mimo kampane.  Výrobná časť je navrhnutá ako oceľový skelet opláštený sendvičovými tepelnoizolačnými panelmi.  Navrhované riešenie počíta s možným ďalším rozvojom. V projekte vinárstva boli použité najnovšie vedomosti s ohľadom na tradičné spôsoby produkcie vína v barikových a dubových sudoch. Pre návštevníkov vinárstva je navrhnutá "cesta poznania" produkcie vína - sklenený koridor prechádzajúci cez vinárstvo, ukazuje návštevníkom celú technológiu výroby a na jeho konci je možnosť degustácie vína. Projekt dopĺňa administratívna a rezidenčná časť.