en / sk
Štúdia rodinného domu v Záhorských sadoch
05.05.2016

Štúdia rodinného domu v Záhorských sadoch

Štúdia rodinného domu umiestneného do mierne svažitého pozemku v Záhorskej Bystrici. Sústava vzájomne prepojených priestorov formuje na juh otvorené átrium tvoriace ochrannú bariéru voči severozápadným vetrom a priehľadom od susedov. Prekrytie južných presklenných plôch zabraňuje prehrievaniu domu v letných mesiacoch. Dôležitým prvkom domu je vodná plocha s leknami a rastúcou vegetácoiu, ktorá dom prirodzene usadzuje a prepája s okolím.