en / sk

LODENICA 4

Poloha Karlova Ves Klient M.č. Karlova ves Rok 2017 Úžitková plocha 500 M2 Plocha pozemku 2656 M2 Status REALIZAčNý PROJEKT Spolupráca boris solga

Trojpodlažný objekt lodenice pri Karloveskom ramene v Bratislave sme projektovali pre Mestskú časť Karlova Ves. Základy a suterén sú navrhnuté ako železobetónová konštrukcia z pohľadového betónu, 1. a 2. nadzemné podlažie je riešené ako drevená konštrukcia, kombinovaná s oceľovými stužujúcimi prvkami. Suterénne podlažie objektu je vyhradené hangáru pre lode. Pôjde o nevykurovaný priestor pri ktorom sa počíta s občasným zaplavením, s minimálnym technickým vybavením a s prístupom výlučne z exteriéru (z čelnej fasády). Vstupné podlažie (1np) sa už nachádza nad hladinou storočnej vody a okrem vstupu v ňom je umiestnené vodácke centrum, spoločná denná miestnosť pre usporadúvanie akcií a vodácka klubovňa. Technicko-prevádzkové zázemie je tvorené skladom, kuchynkou, wc a kotolňou. Súčasťou podlažia je aj čiastočne prekrytá letná terasa so schodiskom na poschodie/ terénnym schodiskom do spodného hangáru. Horné podlažie (2np) je sprístupnené exteriérovým schodiskom a je vyhradené šatniam pre vodákov a verejosť, ku ktorým sú navrhnuté sklady a sušiarne s prechodom na hornú terasu, medzi ktorými sa nachádza miestnosť fitness.