en / sk

Lodenica II

Poloha Karlova ves Klient Karlova ves Rok 2011 Úžitková plocha 500 M2 Plocha pozemku 2656 M2

Trojpodlažný objekt lodenice pri Karloveskom ramene v Bratislave má pôdorysné rozmery cca 17,0 x 11,0 m. Základy a suterén sú navrhnuté ako železobetónová konštrukcia, 1. a 2. nadzemné podlažie je riešené ako drevená konštrukcia, kombinovaná s oceľovými stužujúcimi prvkami. Suterénne podlažie objektu je vyhradené hangáru pre lode. Pôjde o nevykurovaný priestor pri ktorom sa počíta s občasným zaplavením, s minimálnym technickým vybavením a s prístupom výlučne z exteriéru (z čelnej fasády). Vstupné podlažie (1np) sa už nachádza nad hladinou storočnej vody a okrem vstupu v ňom je umiestnený obchod s vodáckymi potrebami (vodácke centrum), spoločná denná miestnosť pre usporadúvanie akcií a vodácka klubovňa. Technicko-prevádzkové zázemie je tvorené skladom, kuchynkou, wc a kotolňou. Súčasťou podlažia je aj čiastočne prekrytá letná terasa so schodiskom na poschodie/ terénnym schodiskom do spodného hangáru. Horné podlažie (2np) je sprístupnené exteriérovým schodiskom a je vyhradené šatniam pre vodákov (pre 2 kluby a verejosť), ku ktorým sú navrhnuté sklady a sušiarne s prechodom na hornú terasu, medzi ktorými sa nachádza miestnosť fitness.