en / sk

Lodenica

Poloha Karlova Ves Klient Karlova Ves Rok 2007-2011 Úžitková plocha 1036 m² Plocha pozemku 2656 m²

Trojpodlažný objekt zlučujúci potreby vodáckeho klubu s relaxačným zariadením pre verejnosť sa snaží lepšie využit potenciál prírodného prostredia Karloveskej zátoky. Jednoduchý vzhľad lodenice artikuluje navonok jej vnútornú funkčnú náplň. Použitie ľahkých a neformálnych materiálov je v súlade so športovou estetikou a začlenuje stavbu do okolitého prírodného prostredia.