en / sk

Kongresové centrum

Poloha Mukačevo, Ukrajina Klient Barva a.s. Rok 2011 Úžitková plocha 6 050 M2 Autori Matúš Janota, Richard Kastel, Peter Kopecký, Martin Hörmann Status Realizačný projekt

Trojhviezdičkový mestský hotel s reštauráciou dopĺňa multifunkčná spoločenská sála na usporadúvanie kultúrnych podujatí, veľkých svadieb alebo kongresov. V areáli neskôr pribudne aj letný amfiteáter s kapacitou 500 miest. Jednopodlažný parter spája všetky funkcie do jedného celku. Jeho oblúkové línie vymedzujú tri základné zóny – nástupnú s väzbou na ulicu a parkovisko, ďalej relaxačno-pobytovú s kontaktom na park a napokon vstupno-pobytovú pre hotel. Horizontálnu líniu prízemia na rohoch dopĺňajú vertikálne objemy. Hotel s administratívou majú racionálny pravouhlý pôdorys, sála sa, naopak, vymedzuje svojím organickým tvarovaním a materiálovým riešením. Podobne je koncipovaná aj forma vonkajšieho amfiteátra, jediného samostatného a čiastočne pod úroveň terénu zapusteného objektu. Nový dominantný solitér parku má monolitickú železobetónovú konštrukciu projektovanú pre oblasť s najvyšším stupňom seizmicity, čo sa prejavilo napríklad nutnosťou delenia stavby na viacero dilatač- ných celkov. Strop spoločenskej sály tvoria oceľové priehradové nosníky. Zjednocujúcim prvkom je biela omietka výraznej atiky parteru voľne prechádzajúca do fasády hotela a administratívy. Materiálovým oživením inak striedmeho farebného konceptu bude použitie metalického obkladu. K výberu zlatej farby nás inšpirovali  ligotavé kupoly miestnych pravoslávnych chrámov. 


Pozri článok v časopise ASB