en / sk

REKONŠTRUKCIA DÚBRAVSKEJ POŠTY

Poloha Bratislava, Dúbravka Klient Macho s.r.o. Rok 2012 Úžitková plocha 27 783 m2 Plocha pozemku 10 774 m2 Vizualizácie What architects?!

Princípy nového riešenia:

Efektívne spojenie pôvodných častí s novými namiesto konceptu zelenej lúky

Funkčne vyvážený a kompozične kompaktný urbánny blok so zastúpením bývania, vybavenosti a administratívy

Koncept spoločnej podnože spájajúcej 3 svojbytné objemy – pôvodnú administratívu, obytnú vežu a obytný blok (možná etapovitosť)


Parter a administratívna budova

Vybavenosť je sústredená pozdĺž pešieho ťahu popri Saratovskej ulici. Namiesto pôvodného plata - záliv na úrovni chodníka s nástupom na zdvihnuté nádvorie. Po obvode nádvoria  administratívne priestory, reštaurácia, vstup do obytnej veže a prepojenie s poloverejným dvorom obytného bloku.

Nové dispozičné riešenie administratívnych priestorov a suterénneho parkingu sa prispôsobí možnostiam existujúceho skeletu.


Obytná veža

Bodový obytný dom s 13 podlažiami - výšková dominanta komplexu, v kontexte Saratovskej ulice nepresahuje výrazne danú výškovú hladinu. Východo-západná orientácia bytov, horných 5 podlaží s konzolou smerom na juh (atraktívny výhľad). Poloha veže pri kľudnejšej obslužnej komunikácii je bezproblémová aj z hľadiska svetlotechnických limitov.


Obytný blok

V kontraste k veži nižší obytný blok s vnútorným dvorom a pavlačami, orientácia bytov južná a západná. Severnou časťou je nasadený na existujúci skelet administratívy, z  juhu dostatočný odstup od hranice pozemku pre dodržanie svetlotechnických predpisov.