en / sk

Spark

Poloha Čierna Voda Klient Grunt a.s. Rok 2009 Úžitková plocha 10 730 m2 Plocha pozemku 53 366 m2

Projekt územia so štruktúrou átriových a radových rodinných domov vznikol ako súčast väčšieho developmentu v blízkosti Bratislavy. Je zameraný na ľudí hľadajúcich bývanie s komfortom vlastnej záhradky a garáže na podstatne menšej ploche ako vyžaduje samostatne stojaci rodinný dom, ale so zabezpečením súkromia. Charakter urbanizmu vychádza zo zalomených línií ciest a peších chodníkov, ktoré definujú geometriu blokov domov a spájajú malé poloverejné námestia. Každý blok tvoria z väčšej časti átriové domy. Na strane, ktorá prilieha k námestiu, je blok zakončený vyššou hmotou z radových domov. Našim cielom bolo vytvorit územie s jasnou identitou, množstvom zelene a mierkou klasického dedinského prostredia.