en / sk

Urbanizmus, Záhorská Bystrica

Poloha Záhorská bystrica Klient Eastfield a.s. Rok 2005 Autori Peter Moravčik, Richard Kastel, Peter Kopecký, Radovan Volmut, Martin Hörmann

Projekt navrhujúci moderné bývanie v satelite hlavného mesta - Záhorskej bystrici, skúma možnosti vytvorenia príjemného rodinného prostredia ktoré nieje agresívne k svojmu staršiemu okoliu. Zameraný na široké spektrum progresívnych rezidenčných typológií od rodinných domov až po málopodlažné bytovky, neposkytuje len uzaverté obytné zóny, ale aj platformu pre voľnočasové aktivity.