en / sk

Záhorské sady showroom

Poloha Záhorská Bystrica Klient Penta Investments s.r.o. Rok 2011 Úžitková plocha 86 m²

Pri návrhu predajného showroomu developmentu Záhorské sady využívame nosný prvok jeho urbanizmu - živý plot, ktorý v mieste vstupu vťahujeme dovnútra pozemku a vytvárame tak nástupný priestor s parkovaním pre návštevníkov, priestor ihriska a terasu. Oddelením ihriska od vstupu vytvárame kľudné prostredie pre návštevníkov a deti na ihrisku. Objekt showroomu, ukrytý v živom plote, komunikuje s okolím na troch miestach. V ľavej časti oknom priestoru strážnej služby orientovaným na cestu, v strede vstupom pre návštevníkov a vpravo výhľadom do priestoru ihriska. Atmosféra pozemkov Záhorských sadov tak preniká priamo do showroomu.