en / sk

20 after 20

Klient Galerie Jaroslava Fragnera Rok 2009

 „Cieľom projektu 20 after 20 CZ-SK je predstaviť českú a slovenskú architektúru prostredníctvom čerstvých projektov namiesto archívov už overených architektúr. Stavia vybraných autorov pred výzvu navrhnúť malú, ľahko realizovateľnú a eventuálne funkčnú architektúru/dizajn vtáčích a psích búdok. Výsledkom tak je aktuálny prierez architektonickým myslením a metódami navrhovania. Toto netradičné zadanie umožnilo poukázať na širšie pole pôsobnosti architektúry za tradičnými hranicami definovanými stavbou. Zároveň si všíma prenikanie architektúry do oblastí, ktoré nie sú jej tradičnou doménou,“ hovorí kurátorka výstavy Andrea Trembuláková.