en / sk

Revitalizácia hájovne

Poloha Bratislava, Nové Mesto Klient Mestské lesy v Bratislave / MIB Rok 2022 Stupeň štúdia

Dominantou areálu v Krasňanoch je horáreň z 30. rokov 20.storočia, s mnohými pôvodnými prvkami. Areál dopĺnajú jednoduchšie hospodárske stavby a ich hlavná kvalita spočíva v tom, že spolu vytvárajú ‚mikrourbanizmus’ vidieckej usadlosti s historickou atmosférou. Jednotlivé objekty spolu s horárňou vymedzujú rôznorodé medzi-priestory a vytvárajú atraktívnu kulisu pre exteriérovú gastroprevádzku a iné aktivity. Areál horárne Krasňany sme prepojili s nižšie situovanou pobytovou lúkou.