en / sk

Revitalizácia hájovne

Poloha Bratislava - Nové mesto Klient Mestské lesy v Bratislave Rok 2020 Status realizačný projekt Spolupráca atelier Divo vizualizácie idealarch.com

V spolupráci s mestskými lesmi Bratislava,  Metropolitným inštitútom Bratislavy a ateliérom DIVO,  sme navrhli rekonštrukciu horárne a priľahlého okolia v areáli bývalých muničných skladov na Peknej ceste.Z horárne sa dodnes zachovali klenbové priestory polo-zapustenej pivnice. Stavba bude určená pre verejnosť ako pavilón na trávenie voľného času s grilovaním či ochutnávkou vína, rovnako bude zázemím pre ľudí vyrážajúcich do mestských lesov za turistikou, či na bicykloch.

Východiskom pre sadové úpravy riešené ateliérom DIVO je podoba rekonštrukcie budovy muničného skladu a poloha jestvujúcich hlavných prvkov ako studnička a pod. V areáli je zadržiavaním  povrchovej vody navrhnuté vytvorenie mokradí a tône, podporujúce lokálnu biodiverzitu. Návrh vegetačných úprav svojím prírodným charakterom nadväzuje na okolitú prírodu a na jestvujúce štruktúry ovocných stromov v areáli. Nové výsadby budú zložené prevažne z domácich druhov drevín, v prírode blízkej forme a starých areálovo blízkych sort ovocných drevín. Listnaté stromy (jelše a vŕba) budú vysadené v skupine v blízkosti veľkého močiaru pri Račianskom potoku. Pohyb v areáli bude organizovaný logicky usporiadanými cestami s ohľadom na prekonávanie výškových rozdielov terénu, pobytové plochy sú umiestnené pri centrálnej budove. Areál bude doplnený o ohniská prírode blízkeho charakteru, drevený mobiliár a interaktívne prvky pre možnosť odpočinku a trávenia voľného času. V prípade všetkých navrhnutých prvkov je kladený dôraz na prírodné materiály.