en / sk

Polyfunkčný bytový dom pre seniorov

Poloha Bratislava Klient Palax, s.r.o. Rok 2020 AUTORI Ing.arch. Juraj Šujan, Ing.arch. Martin Hörmann, Ing.arch. Richard Kastel, Ing.arch. Peter Kopecký STUPEŇ DUR

Polyfunkčný bytový dom pre seniorov vyššieho štandardu, s dostupnými opatrovateľskými službami. Kompaktná hmota obdĺžnikového pôdorysu, ktorá je vo vnútri vyľahčená interiérovým pobytovým átriom. Objekt má jedno podzemné a šesť nadzemných podlaží, posledné  dve podlažia sú v časti pôdorysu od Tokajíckej ulice ustúpené. Dispozícia typického podlažia je rozložená okolo otvoreného priestoru átria, prestrešeného nad 6NP zasklenou strechou. Na typickom podlaží sa nachádza 16 bytov a nevyhnutné obslužné zázemie. Apartmány orientované na severnú fasádu nie sú z dôvodu ich nedostatočného preslnenia určené na dlhodobý pobyt (max. 1 apartmán na podlaží).  Spoločné priestory okolo átria majú okrem komunikačnej aj relaxačnú a socializačnú funkciu.