en / sk

Bytový dom Pod Sokolicami

Poloha Trenčín Klient Ideálne domy, s.r.o. Rok 2023 Status štúdia

Hmota objektu lichobežníkovho tvaru je osadená na severnú hranicu pozemku, jej zošikmenie je dané tvarom parcely a natočením susedného bytového domu. S parterom, tromi plnými bytovými a jedným ustúpeným podlažím dosahuje objekt podlažnosť 5np.  Typologicky ide o bytový dom chodbového typu s jedným vertikálnym jadrom.

Typické podlažie pozostáva zo 7 bytov, orientovaných prevažne na južnú stranu. Byty sú však orientované aj na západnú stranu do lesoparku a na opačnú východnú stranu do zeleného vnútrobloku. Ustúpené podlažie je tvorené tromi väčšími, prevažne 3-izbovými bytmi so strešnými terasami. Parter objektu pozostáva zo vstupných a technických priestorov bytového domu a z jedného priestoru občianskej vybavenosti s odbytovou plochou cca 145m2. Prevádzka OV je vstupom orientovaná do prístupovej komunikácie, vstup do domu je ale riešený z opačnej strany aj z toho dôvodu, že perspektívne sa počíta s možným peším prepojením cez vnútroblok na komunikáciu K výstavisku. Časť priestoru prekytého hmotou domu riešená ako otvorené parkovisko s kapacitou 39 miest je situovaná z južnej strany medzi navrhovaný a existujúci bytový dom. V zadnej časti parcely sa uvažuje s umiestnením menšieho detského ihriska na ploche zelene medzi existujúcimi stromami.