en / sk

Záhorské sady - átriové domy

Poloha Záhorská bystrica Klient Penta investments s.r.o. Rok 2015 Úžitková plocha 3634 m² Plocha pozemku 10925 m²

Koncepcia domov reflektuje rovinatý terén s relatívne veľkými pozemkami, vďaka čomu nemusí byť zastavaná plocha domov redukovaná na minimum a môže sa rozvinúť po väčšej časti pozemku. Hlavným benefitom bývania v navrhnutých domoch sa tak stáva bezprostredné prepojenie interiéru s exteriérom pri zachovaní maximálnej miery súkromia - benefit, ktorý môže svojmu užívateľovi poskytnúť iba átriový dom. Všetky obytné miestnosti ako aj kuchyňa s jedálňou sú orientované do átria alebo na záhradu. Obývacia izba má ako najatraktívnejší priestor v dome privilégium dvojstrannej orientácie (átrium-záhradná terasa). Kuchyňa s jedálňou sú umiestnené oddelene od obývačky ale tiež pri átriu - riešenie, ktoré vytvára ideálne podmienky pre stolovanie v chránenom vonkajšom priestore. Nočná časť domu je delená na 2 samostatné časti - krídlo s dvomi detskými izbami a rodičovskú spálňu s príslušenstvom. Dva ťažiskové vonkajšie priestory, átrium a záhrada, sú prepojené prechodným koridorom (opcia využitia na záhradný sklad). Veľkosť átria je 5x6m (30 m2). Všetky záhrady sú sprístupnené aj odzadu spoločným chodníkom. Výhodou nášho konceptu jednopodlažného domu je jeho nenáročnosť z hľadiska stavebných technológií, čo sa premietne v jednoduchom a rýchlom postupe výstavby. Špecialitou je použitie dreveného stropu nesúceho plochú strechu ako vizuálne atraktívneho a zároveň ekonomicky zaujímavého prvku interiéru.