en / sk

Športové centrum polície

Poloha Bratislava - Dúbravka Klient Športové centrum polície Rok 2019 Úžitková plocha 9475 m2 Status Súťaž Ocenenia Odmena

Objekt tribúny považujeme za architektonicky zaujímavý a hodný zachovania, aj napriek jeho zlému technickému stavu. Signifikantný vzhľad tribúny bude tvoriť dominantu areálu, ku ktorej navrhujeme zoskupiť menšie hmoty s pridanými funkciami.


Najpodstatnejším zásahom do tribúny je jej skrátenie o 2 moduly z každej strany (spolu o 24m). Dôvodom tohto zásahu je príliš veľká kapacita tribúny a potreba vytvorenia priestoru pre nové funkcie.Priestor pod tribúnou bude tvoriť ťažiskovú komunikačnú os športového komplexu.


Hlavné pridané objemy sú rozložené symetricky - zo severnej strany multifunkčná hala, z južnej polyfunkčný objekt s rôznymi funkciami. Menšie objemy sú vo forme pavilónov s rôznymi funkčnými náplňami osadené v parteri pred tribúnou zo strany parkoviska. Predpolie tribúny tak vytvára ľudskú mierku, odburáva neosobnosť dlhej fasády a prispieva ku spoločenskej kontrole vstupnej časti areálu.


Skoncentrovanie väčších objemov do prednej časti pozemku, ako aj terénne danosti územia, nám umožnili poňať zvyšok územia ako krajinu bez zásadnejších stavebných objemov. Objekty strelnice a atletického tunela sme zasadili do terénu.