en / sk

Zelené terasy 4

Poloha Devín Klient J&T Real Estate a.s. Rok 2019 Úžitková plocha 1791 m2 Plocha pozemku 10536 m2

Štvrtá etapa developmentu v lokalite Zelené terasy Devín ponúka 16 samostatných rodinných domov situovaných v relatívne prudkom západne orientovanom svahu. Terénne danosti umožňujú v plnej miere uplatniť koncept terás – každý dom so záhradou leží na jednej terase s výhľadom ponad nižšie položeného suseda a svojím objemom je zároveň chránený pred pohľadmi z vyššie položených terás.

Vzhľadom na hĺbku riešeného územia sú domy rozložené v dvoch radoch. Prvý rad, ktorý definuje uličnú čiaru, je vytvorený dvojpodlažnými domami (typu „E“). Terasy domov E sú modelované násypmi stabilizovanými pomocou zelených spevnených svahov Maccaferri. V druhom pláne sa nachádzajú jednopodlažné domy (typu „F“), ktoré sú čiastočne zapustené do svahu, čím vytvárajú oporu pre terasy vyššie situovaných susedov.