en / sk

Školské námestie

Poloha Dlhé Diely Klient Karlova Ves Rok 2014 Pozemok 5800 m² Foto Jonáš Karásek

V centre sídliska Dlhé Diely sa Mestská časť Karlova Ves rozhodla revitalizovať jeden z hlavných verejných priestorov, rozľahlé a členité námestie vymedzené kostolom a dvomi školami.

Najväčším limitom pri projektovaní bol časový faktor – od zadania štúdie projektu po uzávierku prihlasovania realizačného projektu uchádzajúceho sa o eurofondy zostávali 2 týždne. Základné priestorovo-prevádzkové usporiadanie pôvodného námestia sme považovali za logické a funkčné a tým pádom sme ho v princípe nemenili. Hlavným prínosom projektu je redizajn ťažiskových priestorov námestia – rozptylovej plochy dvoch základných škôl, prírodného amfiteátra v centrálnej časti a detského ihriska. Skatepark navrhnutý v hornej časti námestia sa nezrealizoval – rozvojový program, z ktorého sa čerpali financie tento druh športu nepodporuje. Materiály s ktorými sme pracovali boli antracitová dlažba, červený asfalt a biely pohľadový betón.