en / sk

NÁMESTIE RIVERPARK

Poloha Bratislava Investor WOAL s. r. o. Rok 2024 Status Sútaž Autori Office110, Ján Kohút, Atelier Divo Vizualizácie Lukáš Blana

KONCEPT

hľadá odpoveď na podobu priestranstva Riverparku v širšom centre mesta. K dispozícii je pomerne rozsiahly priestor v nadväznosti na atraktívnu nábrežnú promenádu. Návrh chápe budúce námestie nielen ako (ďalší) zhromažďovací priestor mesta, ale tiež v súčasnom kontexte reaguje na výzvy spojené s adaptáciou na zmenu klímy. 

Z oblasti lužných lesov rieky Dunaj bol v minulosti v dôsledku urbanizácie predmestia Bratislavy vytlačený pôvodný charakter lokality, z ktorej sa dodnes zachoval len fragment v podobe Pečnianskeho lesa na opačnom brehu rieky. Zadanie, historický kontext a téma udržateľnosti ponúka možnosť vysporiadania sa s týmto krokom a zároveň priniesť atraktívny priestor do blízkosti centra mesta. 

Konceptom je tak prenesenie pôvodnej krajiny v podobe výseku hustého lesa do priestoru mestského námestia. Z hľadiska fungovania priestoru sa námestie skladá zo spevnenej časti po obvode a lesa v strede. Návštevník tak má možnosť voľby užívania námestia; buď rýchlym prechodom po spevnenej ploche po obvode námestia, alebo možnosť objavovania lesa v centre mesta.

Štruktúra, hustota a charakter zelene reagujú na kontext miesta a utvárajú charakter námestia- lesa. Hustejšia štruktúra lesa pri cestnej komunikácii vytvára zelenú bariéru a oddeľuje námestie od dopravného ruchu, úzke chodníky zároveň návštevníka navádzajú k preskúmaniu. Les a jeho charakter sa smerom k Dunaju rozvoľňuje a plynulo nadväzuje na nábrežnú promenádu. Táto otvorenejšia a prehľadnejšia časť návštevníka vťahuje od promenády do hĺbky námestia.

Centrom námestia je otvorený pavilón s flexibilným využitím. Jeho zapustenie a zelena strecha potláča jeho vnímanie z úrovne chodca. K pavilónu je pridružený priestor pre deti a vodný prvok- pochôdzna plytčina pri promenáde. Verejný priestor je vybavený vstavaným aj prenosným mobiliárom na sedenie. Námestie je doplnené o nábrežnú vyhliadku s nadväznosťou na promenádu. Svojím charakterom slúži všetkým vekovým a sociálnym skupinám. Námestie je navrhnuté v jednotnom materiálovom a farebnom prevedení. 


AUTORI

Ing. arch. Martin Hörmann, Ing. arch. Richard Kastel, Ing. arch. Peter Kopecký, Mgr. art. Ján Kohút, Ing. Ján Augustín, Ing. Iveta Augustínová