en / sk

Bytový dom Turcianske Teplice

Poloha Turčianske Teplice Investor Ideálne domy, s.r.o. Stupeň DUR vizualizácie vize.com Rok 2023

Architektonická štúdia rieši novostavbu bytového domu s obchodnou prevádzkou v parteri. Objekt sa nachádza v zmiešanom území medzi blokom občianskej vybavenosti a bytovou zástavbou charakterizovanou solitérnymi objektami s podlažnosťou 4-12np. Osadenie objektu zohľadňuje väzby na bezprostredné okolie a dotvára urbanistickú kompozíciu lokálneho mestského centra vznikajúceho v blízkosti zastávok medzimestskej hromadnej dopravy.


Podlhovastá hmota objektu je orientovaná kolmo na Hájsku cestu, jej mierne zošikmenie je dané tvarom parcely. S dvomi plnými bytovými a jedným čiastočne vyľahčeným podlažím dosahuje objekt podlažnosť 4np, ktorá bezkonfliktne zapadá do svojho prostredia. Odlišné materiálové riešenie a hmotové ustúpenie horného podlažia opticky znižuje podlažnosť na 3, resp. 2 podlažia vykonzolované nad zapusteným parterom. Svojou jednoznačnou hmotou a civilným výrazom objekt prispeje ku kultivácii a skvalitneniu svojho v súčasnosti architektonicky nedopovedaného prostredia.


Typické podlažie pozostáva z 8 bytov, orientovaných prevažne na západnú stranu do parčíku, 2 byty sú však orientované aj na opačnú východnú stranu. Horné podlažie je tvorené piatimi väčšími, prevažne 3-izbovými bytmi so strešnými terasami.


Parter objektu pozostáva zo vstupných a technických priestorov bytového domu a z jedného priestoru občianskej vybavenosti s odbytovou plochou cca 75m2, zadná časť parteru je riešená ako otvorené parkovisko prekryté hmotou domu. Prevádzka OV (predpokladaná kaviareň) sa otvára do vonkajšieho priestoru mikronámestia, parkovisko je odtienené parkovou zeleňou v ktorej je možné uvažovať s umiestnením menšieho detského ihriska.