en / sk
Poloha Záhorská Bystrica Klient Penta investments s.r.o. Rok 2015 Úžitková plocha 2609 m² Plocha pozemku 6037 m² Ocenenia Nominácia na CEZAAR 2015 Víťaz baumit fasáda roka 2015

22 radových domov tvoriacich náš projekt predstavuje štartovaciu fázu obytnej zóny vznikajúcej na západných svahoch Malých Karpát nad Záhorskou Bystricou. Pôvodným zámerom developera bolo vytvoriť na tomto mieste exkluzívnu zónu bývania založenú na premyslenom urbanistickom pláne, ktorý pracoval s priestrannými pozemkami a  architektonicky jedinečnými konceptami rodinných sídiel. Za týmto účelom bolo celé územie pretvorené realizáciou novej cestnej siete, inžinierskych infraštruktúry a sadových úprav.

Hlavným cieľom nášho projektu bolo naštartovať stavebné dianie v území formou cenovo prístupnejšieho produktu bez citeľných kompromisov na urbanistickej a architektonickej kvalite a tým pádom zadefinovať nový štandard, ktorý sa bude môcť aplikovať aj v ďaľších etapách vývoja.


 etapa 1 Pozri recenziu v časopise ARCH