en / sk

City HUB Landererova

Poloha Bratislava Klient ZSE Rok 2018 Status vyzvaná súťaž - 2. miesto

Návrh rýchlonabíjacej stanice pre elektromobily.

Ako hlavný prvok konceptu sme navrhli perforované organicky tvarované prestrešenie, ktoré zjednocuje jeho funkčnú náplň a tvorí signifikantnú siluetu návrhu. Ostatné funkčné celky preberajú jej tvarovanie a spoluvytvárajú originálny mikrosvet pavilónu. Organické tvarovanie pavilónu konvenuje so susedným vyrastajúcim developmentom Sky Park a spoluvytvára verejný priestor vysokej kvality. Dôležitú časť konceptu tvoria prírodné prvky ako zelená strecha, stromy ako integrálna súčasť projektu a priľahlé parkové úpravy podporujúce jeho ekologické orientovanie. Technologické časti projektu sme poňali ako priznanú súčasť návrhu – objekt trafostanice má pri vstupe priehľad na transformátor a strešné powerboxy sú prekryté polopriesvitnou konštrukciou z perforovaného plechu.

V parteri sme  okrem nabíjacích staníc s parkovaním umiestnili kaviareň / retail, s príručným skladom, toaletu pre imobilného a objekt trafostanice. Suterén obsahuje nevyhnutné doplnkové funkcie ako WC pre návštevníkov, šatňu a sociálne zariadenie personálu, sklad exteriérového nábytku a technológiu.  

Prekrytá terasa zapustená v zeleni strešnej krajiny na poschodí slúži ako exteriérová časť kaviarne s výhľadom. S prízemím a suterénom ju prepája exteriérové kryté točité schodisko. Na streche je umiestnených 16 powerboxov s priestorovou rezervou pre ich doplnenie. 

Pohľadový betón, biele prevedenie  oceľových  stĺpov, schodiska, nabíjacích stojanov, mestského  mobiliáru a fasádnych konštrukcií tvoria neutrálny rámec pre vyniknutie akcentov farebne riešeného retailu, objektu trafostanice a nočného osvetlenia. Svietiaci obrys strechy definuje jej tvar aj v noci a atmosféru dopĺňa podsvietená parková zeleň.