en / sk

LODENICA KARLOVESKÉ RAMENO

Poloha Karlova Ves Klient M.č. Karlova ves Rok 2019 Úžitková plocha 500 M2 Plocha pozemku 2656 M2 Status REALIZAčNý PROJEKT Spolupráca boris solga Fotografie Matúš Nedecký, Martin Hörmann Ocenenia Nominácia CEZAAR 2020, Nominácia na cenu časopisu ARCH 2020, nominácia na cenu Dušana Jurkoviča 2020

Trojpodlažný objekt lodenice pri Karloveskom ramene v Bratislave sme projektovali pre Mestskú časť Karlova Ves. Základy a suterén sú navrhnuté ako železobetónová konštrukcia z pohľadového betónu, 1. a 2. nadzemné podlažie je riešené ako drevená konštrukcia, kombinovaná s oceľovými stužujúcimi prvkami. Suterénne podlažie objektu je vyhradené hangáru pre lode. Ide o nevykurovaný priestor pri ktorom sa počíta s občasným zaplavením, s minimálnym technickým vybavením a s prístupom výlučne z exteriéru (z čelnej fasády). Vstupné podlažie (1np) sa už nachádza nad hladinou storočnej vody a okrem vstupu v ňom je umiestnené vodácke centrum, spoločná denná miestnosť pre usporadúvanie akcií a vodácka klubovňa. Technicko-prevádzkové zázemie je tvorené skladom, kuchynkou, wc a kotolňou. Súčasťou podlažia je aj čiastočne prekrytá letná terasa so schodiskom na poschodie/ terénnym schodiskom do spodného hangáru. Horné podlažie (2np) je sprístupnené exteriérovým schodiskom a je vyhradené šatniam pre vodákov a verejosť, ku ktorým sú navrhnuté sklady a sušiarne s prechodom na hornú terasu, medzi ktorými sa nachádza miestnosť fitness.

pozri recenziu v casopise ARCH