en / sk
Poloha Malé Karpaty Klient Mestské lesy v Bratislave Spolupráca Metropolitný inštitút Bratislavy Rok 2021 Realizácia Mestské lesy v Bratislave - Jakub Višňovec Foto Martin Hörmann Ocenenia NOMINÁCIA CEZAAR 2022, NOMINÁCIA PIRANESI AWARD 2022

Pozorovateľňa leží na turistickej trase Údolie Vydrice, prepájajúcej mč. Rača a Marianka, v pešej dostupnosti sú známe rekreačné miesta ako napr. Pánova lúka, Studnička Zbojníčka a Malý Slavín. Aktuálne je oblasť zaradená do tzv. zóny kľudu- bez hospodárskej ťažby dreva a v budúcnosti by mala byť súčasťou národnej prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. V súčasnosti tak územie ponúka jedinečné prostredie charakteristické nepokosenými lúkami, pňami bývalých vzrastlých stromov,  popadanými stromami a krovím. Charakter územia dopĺňa výhľad na pohorie Malých Karpát s ikonickou stavbou veže Kamzík. Vďaka svojmu charakteru je v prostredí možné bežne spozorovať divú zver - jelene, diviaky a pod.

Pozorovňa zvierat je drobná drevostavba, slúži aj ako posedenie pre okoloidúcich, na občerstvenie, alebo ako úkryt pred nečasom.

Zdvíhajuca sa lávka privedie návštevníka k vertikálnej škáre vstupu, následne sa mu otvorí priestor terasovitého plató umožnujúci rôzne scenáre sedenia. Výhľad je vymedzený asymetrickou konštrukciou strechy a stien. Celý objekt je navrhnutý z jedného typu hranolov neošetrovaného červeného smreku, rozmeru 140x 200 mm.

Samotný tvar a konštrukcia objektu je definovaná funkciou, možnosťami zvoleného materiálu,  sklonom terénu a našou snahou navrhnúť originálny objekt s minimom prostriedkov.

Linky: 

Pozri recenziu v časopise Projekt

Rare Places

Admagazin

Archinfo