en / sk

Rodinný dom Trnové

Poloha Trnové Klient Ideálne domy, s.r.o. Rok 2021 Úžitková plocha domu 120 M² Plocha pozemku 300 M² Status Štúdia

Navrhovaný rodinný dom je osadený v strmom svahu s východnou orientáciou ktorého prevýšenie je cca 5m. Z dôvodu potreby dodržania regulatívu zelene a terénnych daností je dom navrhnutý ako dvojpodlažný s ustúpeným podlažím a s minimálnou zastavanou plochou. Vstup do domu je riešený z úrovne priľahlej komunikácie cez spevnenú a prekrytú plochu slúžiacu na zaparkovanie 2 osobných áut. Vstupné priestory domu pozostávajú zo zádveria a presvetlenej chodby so schodiskom, ktoré prepája všetky podlažia domu. Na vstupnom podlaží sa ďalej nachádzajú 2 detské izby s príslušenstvom a technickou miestnosťou s práčkou. Denná časť domu s obývačkou, kuchyňou a jedálňou zaberá spodné podlažie, orientované do záhrady – terénnymi úpravami vytvorenej terasy tvoriacej v podstate jedinú rovinatú časť pozemku. Pred jedálňou je navrhnutá zapustená (prekrytá) drevená terasa, ktorá bude exteriérovým terénnym schodiskom spojená so vstupnými priestormi v úrovni cesty. Horné podlažie je vyhradené pre spálňu rodičov s príslušenstvom a strešnou terasou s výhľadom do údolia.